Back to Australia 2012 photos       Purchase photos!

The white sand dunes of Lancelin, on the Western Australia coast.